-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymmet kommer att hålla öppet som vanligt, vi har inte fått några nya riktlinjer att rätta oss efter eller indikationer på att det kommer krävas stängning.

Det gäller fortfarande att är man inte frisk så går man inte till gymmet. Minsta förkylningssymptom så stannar man hemma.

Vill också påminna om att man byter skor innan man går in i gymlokalen, vi vill inte ha in något överhuvudtaget utifrån eller hur?

Sköt om er, träna om ni är friska, ni är välkomna!

Tack vare att ni alla är så skötsamma med att torka av och sprita så fungerar det bra. Bästa medlemmarna, helt enkelt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gym ParaTi följer Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra Coronasmitta,. Detta gäller för idrotts- och träningsanläggningar(uppdaterat 2020-03-29):

Stanna hemma när du är sjuk

Du ska som vanligt inte träna om du har förkylningssymptom, i det här osäkra läget så är det extra viktigt att tänka på. Inte bara för din egen del utan för dem som befinner sig i din närhet, frivilligt eller ofrivilligt. Stanna hemma så undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Läs mer här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vi förutsätter att alla tar eget ansvar och förhåller sig till detta, fortsätt sprita och torka av som ni brukar och ta Alcogel när du kommer och går.